NVIDIA Corporation (Installer2 Display.ControlPanel.)

Table of Content:

          Stereoskopisk 3D

                    Stereoskopiska 3D-inställningar

                              Hur gör jag ...

                                        Aktivera Stereoskopisk 3D

                                        Använda stereoskopiska 3D lasersikten

                                        Bekräfta om jag kan se stereoskopiska 3D-bilder

                                        Justera stereoskopiska 3D-inställningar för bildskärmen

                                        Testa stereoskopisk 3D på systemet

                                        Ställ in kortkommandon

                                        Styr när 3D-uppdateringshastigheten för stereo ändras

                              Referens

                                        Ställ in stereoskopisk 3D

                                        Kortkommandon

                    Spelkompatibilitet

                              Hur gör jag ...

                                        Bekräfta hur kompatibelt spelet är med Stereoskopisk 3D

                              Referens

                                        Visa kompatibilitet med spel

                    3D Vision Pro Inställningar

                              Hur gör jag ...

                                        Aktivera 3D Vision Pro med GeForce GPU-enheter

                                        Aktivera 3D Vision Pro med Quadro GPU-enheter

                                        Ställ in nya 3D Vision Pro glasögon

                                        Ändra 3D Vision Pro navets räckvidd

                                        Förbättra RF-signalstyrkan

                                        Testa 3D Vision Pro på systemet

                              Referens

                                        Hantera 3D Vision Pro

                    Quad-buffrad 3D stereo

                              Hur aktiverar jag Quad-buffrad professionell stereo