NVIDIA Corporation (Installer2 Display.Driver.0)

Table of Content:

          Stereoskopické 3D zobrazovanie

                    Stereoskopické nastavenia 3D

                              Ako...

                                        Zapnutie stereoskopického 3D zobrazovania

                                        Použitie stereoskopických 3D laserových zameriavacov

                                        Overenie zobrazovania stereoskopických obrazov 3D

                                        Úprava stereoskopických 3D nastavení pre obrazovku

                                        Testovanie stereoskopického 3D zobrazovania v systéme

                                        Nastavenie klávesových skratiek

                                        ovládat zmenu frekvencie obnovenia pri stereoskopickom 3D zobrazovaní

                              Referencné informácie

                                        Nastavenie stereoskopického zobrazovania 3D

                                        Klávesové skratky

                    Kompatibilita hry

                              Ako...

                                        Overenie kompatibility hry so stereoskopickým 3D zobrazením

                              Referencné informácie

                                        Zobrazenie kompatibility s hrami

                    Nastavenia technológie 3D Vision Pro

                              Ako...

                                        zapnút technológiu 3D Vision Pro s procesormi GeForce?

                                        zapnút technológiu 3D Vision Pro s procesormi Quadro?

                                        nastavit nové okuliare 3D Vision Pro?

                                        zmenit rozsah rozbocovaca 3D Vision Pro?

                                        zvýšit intenzitu rádiofrekvencného signálu?

                                        otestovat technológiu 3D Vision Pro na svojom systéme?

                              Referencia

                                        Správa technológie 3D Vision Pro

                    Technológia Quad-Buffered 3D Stereo

                              Ako zapnút technológiu Quad-Buffered Professional Stereo?