Cisco (Cisco EAP-FAST Module cs-CZ)

Table of Content:

                    Cisco EAP-FAST

                    Pověření uživatele

                    Metody ověřování

                    Rychlé obnovení připojení

                    Podpora jednotného přihlášení

                    Zajišťování pověření PAC

                    Ověřování počítače

                    Konfigurace nastavení připojení

                    Konfigurace nastavení pověření uživatele

                    Konfigurace nastavení ověřování

                    Vytváření bezpečných hesel

                    Chybové zprávy a výzvy