Cisco (Cisco EAP-FAST Module da-DK)

Table of Content:

                    Cisco EAP-FAST

                    Brugerlegitimationsoplysninger

                    Godkendelsesmetoder

                    Hurtig genoprettelse af forbindelse

                    Understøttelse af Single Sign On

                    PAC-konfigurering

                    Maskingodkendelse

                    Konfigurer tilslutningsindstillinger

                    Konfigurer indstillinger for brugerlegitimationsoplysninger

                    Konfigurer godkendelsesindstillinger

                    Oprettelse af stærke adgangskoder

                    Fejlmeddelelser og anmodninger