NVIDIA Corporation (Installer2 Display.3DVision.0)

Table of Content:

          Stereoskopowy obraz 3D

                    Ustawienia stereoskopowego obrazu 3D

                              Jak wykonać...

                                        Włącz stereoskopowy obraz 3D

                                        Użyj celowników laserowych 3D obrazu stereoskopowego

                                        Sprawdź, czy mogę oglądać stereoskopowe obrazy 3D

                                        Dostosuj ustawienia stereoskopowego obrazu 3D dla mojego monitora

                                        Testuj mój system stereoskopowego obrazu 3D

                                        Ustaw skróty klawiaturowe

                                        Sterowanie zmienianiem częstotliwości odświeżania obrazu stereo 3D

                              Dodatkowe informacje

                                        Konfigurowanie stereoskopowego obrazu 3D

                                        Skróty klawiaturowe

                    Zgodność z grami

                              Jak wykonać...

                                        Sprawdź zgodność moich gier ze stereoskopowym obrazem 3D

                              Dodatkowe informacje

                                        Wyświetl zgodność z grami

                    Ustawienia 3D Vision Pro

                              Jak wykonać...

                                        Uruchamianie systemu 3D Vision Pro z kartami graficznymi GeForce

                                        Uruchamianie systemu 3D Vision Pro z kartami graficznymi Quadro

                                        Konfigurowanie nowych okularów 3D Vision Pro

                                        Zmienianie zakresu koncentratora 3D Vision Pro

                                        Poprawianie siły sygnału radiowego

                                        Testowanie systemu 3D Vision Pro

                              Dodatkowe informacje

                                        Zarządzenie systemem 3D Vision Pro

                    Stereoskopowy obraz stereo 3D z poczwórnym buforowaniem

                              Jak włączyć obraz stereo z poczwórnym buforowaniem