NVIDIA Corporation (Installer2 Display.3DVision.)

Table of Content:

          Stereoskopisk 3D

                    Innstillinger for stereoskopisk 3D

                              Hvordan skal jeg...

                                        Aktivere stereoskopisk 3D

                                        Bruke lasersikter i stereoskopisk 3D

                                        Kontrollere om jeg kan vise bilder i stereoskopisk 3D

                                        Justere innstillingene for stereoskopisk 3D for skjermen

                                        Teste stereoskopisk 3D på systemet

                                        Konfigurere tastatursnarveier

                                        Kontroller når oppdateringsfrekvensen for 3D-stereo endres

                              Referanse

                                        Konfigurere stereoskopisk 3D

                                        Tastatursnarveier

                    Spillkompatibilitet

                              Hvordan skal jeg...

                                        Vis klassifiseringer for stereoskopisk 3D for spillet mitt

                                        Aktiver eller deaktiver modus for 3D-kompatibilitet

                                        Kontroller om modus for 3D-kompatibilitet er aktivert eller ikke

                              Referanseinformasjon

                                        Vis klassifiseringer for spill

                                        Modus for 3D-kompatibilitet

                    3D Vision Pro-innstillinger

                              Hvordan skal jeg...

                                        Aktivere 3D Vision Pro med GeForce grafikkprosessorer

                                        Aktivere 3D Vision Pro med Quadro grafikkprosessorer

                                        Konfigurere nye 3D Vision Pro-briller

                                        Endre rekkevidden til 3D Vision Pro-hub-en

                                        Forbedre styrken på RF-signalet

                                        Teste 3D Vision Pro på systemet

                              Referanseinformasjon

                                        Behandle 3D Vision Pro

                    Firebufret 3D-stereo

                              Hvordan skal jeg aktivere firebufret profesjonell stereo