NVIDIA Corporation (Installer2 Display.ControlPanel.)

Table of Content:

          Monitor

                    Rozlišení obrazovky

                              Jak na to?

                                        Úprava rozlišení obrazovky

                                        Zobrazení většího nebo menšího počtu barev

                                        Potlačení blikání obrazovky

                                        Zvětšení textu

                                        Zobrazení plochy na HDTV s použitím prokládaného nebo progresivního skenování

                                        Jemné vyladění obnovovací frekvence monitoru

                                        Úprava počtu viditelných pixelů zobrazených na monitoru

                                        Zobrazit rozlišení nepodporované vaším monitorem

                              Reference

                                        Změna rozlišení

                                        Stránka Upravit

                    Vlastní rozlišení

                              Jak na to?

                                        Potlačení zatmívacích intervalů na mém monitoru

                                        Změna časovacího vzorce pro můj monitor

                                        Použití standardního nastavení Koordinovaného časování videa (CVT) na mém monitoru

                                        Použití nastavení Koordinovaného časování videa – Potlačení zatmívacích intervalů (CVT – RB) na mém monitoru

                                        Přepnutí zpět na obecný časovací vzorec

                                        Použití nastavení Diskrétního časování monitoru na mém monitoru

                                        Vytvoření vlastního rozlišení pro můj monitor

                                        Export vlastního rozlišení, které jsem vytvořil

                                        Import souboru s uloženým vlastním rozlišením

                                        Úprava vlastního rozlišení pro můj monitor

                                        Odstranění vlastního rozlišení pro můj monitor

                                        Použití stávajícího vlastního rozlišení na mém monitoru

                              Reference

                                        Vytvořit Dialogové okno Vlastní rozlišení

                                        Stránka Upravit

                    Převzorkování monitoru

                              Jak na to?

                                        Zabránění převzorkování prostřednictvím plochého panelu

                                        Použití převzorkování vestavěného v mém plochém panelu

                                        Použití převzorkování NVIDIA s pevným poměrem stran

                                        Použití převzorkování NVIDIA k zaplnění mého monitoru

                                        Změna velikosti plochy - Windows Vista a novější

                              Reference

                                        Změnit převzorkování monitoru

                    Formát TV/HD

                              Jak na to?

                                        Změna formátu signálu specifického pro zemi nebo změna původu signálu pro můj televizor

                                        Změna formátu HDTV pro mou HDTV

                                        Změna barevného formátu HDMI mého televizoru

                                        Změna barevného formátu rozhraní DisplayPort mého televizoru

                              Reference

                                        Televizní formát

                                        Upravit barevné nastavení plochy

                    Barevná hloubka

                              Jak na to?

                                        Konfigurace barevné hloubky

                              Reference

                                        Barevná hloubka

                    Obnovovací frekvence

                              Jak na to?

                                        Výběr obnovovací frekvence obrazovky

                              Reference

                                        Obnovovací frekvence

                    Nastavení barev

                              Jak na to?

                                        Optimalizace mého monitoru

                                        Zvýšení jasu monitoru

                                        Zvýšení sytosti, jasu a čistoty barev

                                        Úprava kontrastu

                                        Zvýšení ostrosti obrazů na monitoru

                                        Úprava jasu středních tónů

                                        Kompenzace špatných světelných podmínek

                                        Potlačení blikání televizního obrazu

                                        Úprava nastavení barev prostřednictvím grafu

                                        Změna barevného formátu HDMI mého televizoru

                                        Změna barevného formátu rozhraní DisplayPort mého televizoru

                                        Vylepšení kvality obrazu v závislosti na obsahu monitoru

                              Reference

                                        Upravit barevné nastavení plochy

                    Velikost a poloha plochy

                              Jak na to?

                                        Náprava, když je část obrazovky oříznutá

                                        Vycentrování nebo změna polohy obrazovky

                                        Úprava velikosti plochy na televizoru

                                        Změna velikosti plochy HDTV

                                        Změna polohy plochy na televizoru nebo monitoru CRT

                                        Panoramování velké plochy na HDTV

                                        Změna velikosti plochy - Windows Vista a novější

                              Reference

                                        Změnit polohu obrazovky CRT

                                        Změna velikosti plochy na HDTV

                                        Změnit převzorkování monitoru

                                        Velikost a poloha plochy na televizoru

                                        Upravit velikost a polohu plochy - Windows Vista a novější

                                        Změna velikosti plochy, aby vyplnila obrazovku

                    NVIDIA G-SYNC

                              Jak na to?

                                        Nastavit G-SYNC

                                        Zjistit, zda mám funkci G-SYNC pro svou hru aktivovanou

                              Reference

                                        G-SYNC

                    Otočení

                              Jak na to?

                                        Použití monitoru na šířku

                                        Otočení více monitorů současně

                              Reference

                                        Otočení monitoru

                    Konfigurace monitoru

                              Jak na to?

                                        Použití více monitorů

                                        Zobrazení stejných informací na obou monitorech

                                        Panorámované a skenované klonované monitory (Windows 7 a novější)

                                        Uzamknout oblast klonování

                                        Roztažení plochy přes oba monitory

                                        Použití více monitorů současně, ale tak, aby se chovaly nezávisle

                                        Změnit displej, na kterém se zobrazuje hlavní panel Windows, systémové přihlašování a dialogové rámečky

                                        Změna pořadí monitorů

                                        Postup pro nastavení televizoru

                              Reference

                                        Nastavení více monitoru (Windows XP)

                                        Nastavení více monitoru (Windows Vista a novejší)

                                        Identifikace monitoru

                                        Režim Panorámovaní a skenovaní klonu

                                        Uzamknout oblast klonování

                    Stav HDCP

                              Jak na to?

                                        Ověření způsobilosti mého systému pro HDCP

                              Reference

                                        Zobrazit stav HDCP

                    Digitální Audio

                              Jak na to?

                                        Nastavení digitálního audia na mé grafické kartě

                              Reference

                                        Nastavení digitálního audia

          Video

                    Nastavení barev videa

                              Jak na to?

                                        Úprava nastavení barev videa na mém monitoru

                                        Zvýšení jasu videa

                                        Úprava kontrastu videa

                                        Úprava červenomodrého vyvážení videa

                                        Úprava intenzity barvy videa

                                        Úprava kontrastu videa dynamicky

                                        Vylepšení kvality barvy videa

                                        Úprava jasu středních tónů vida

                                        Zlepšení detailů v oblastech videa s extrémní černou či bílou

                              Reference

                                        Upravit nastavení barev videa

                    Nastavení obrazu videa

                              Jak na to?

                                        Úprava kvality obrazu vašeho videa

                              Reference

                                        Úprava nastavení obrazu videa

                    Kde lze nalézt ovládání nastavení TV a HDTV?