NVIDIA Corporation (Installer2 Display.ControlPanel.)

Table of Content:

          Monitor

                    Rozdzielczość ekranu

                              Jak wykonać...

                                        Regulowanie rozdzielczości ekranu

                                        Wyświetlanie większej lub mniejszej liczby kolorów

                                        Zmniejszenie migotania ekranu

                                        Powiększenie tekstu

                                        Wyświetlanie pulpitu na ekranie telewizora HDTV ze skanowaniem z przeplotem lub progresywnym

                                        Regulowanie częstotliwości odświeżania telewizora

                                        Regulowanie liczby widocznych pikseli wyświetlanych na ekranie

                                        Przeglądanie trybów wyświetlania, których monitor nie może wyświetlić

                              Dodatkowe informacje

                                        Zmiana rozdzielczości

                                        Strona Dostosuj

                    Dostosowane rozdzielczości

                              Jak wykonać...

                                        Skrócenie okresu wygaszenia monitora

                                        Zmienienie taktowania monitora

                                        Zastosowanie ustawień standardu skoordynowanego taktowania wideo (CVT) do monitora

                                        Zastosowanie ustawień standardu skoordynowanego taktowania wideo z redukcją wygaszania (CVT-RB) do monitora

                                        Przywrócenie ogólnej formuły taktowania (GTF)

                                        Zastosowanie formuły taktowania DMT do monitora

                                        Tworzenie dostosowanej rozdzielczości ekranu monitora

                                        Eksportowanie dostosowanej rozdzielczości utworzonej przez użytkownika

                                        Importowanie dostosowanej rozdzielczości zapisanej w pliku

                                        Edytowanie dostosowanej rozdzielczości ekranu monitora

                                        Usuwanie dostosowanej rozdzielczości ekranu monitora

                                        Zastosowanie istniejącej dostosowanej rozdzielczości do ekranu monitora

                              Dodatkowe informacje

                                        Okno dialogowe Tworzenie dostosowanych rozdzielczości

                                        Strona Dostosuj

                    Skalowanie ekranu

                              Jak wykonać...

                                        Wyłączenie skalowania w monitorze LCD

                                        Użycie wbudowanego skalowania monitora LCD

                                        Użycie skalowania NVIDIA o stałych proporcjach

                                        Użycie skalowania NVIDIA do dopasowania obrazu do monitora

                                        Skalowanie pulpitu — system Windows Vista lub nowszy

                              Dodatkowe informacje

                                        Zmień skalowanie monitora

                    Format TV/HD

                              Jak wykonać...

                                        Zmiana formatu sygnału nadawczego telewizji zależnie od kraju

                                        Zmiana formatu HDTV dla danego telewizora HDTV

                                        Zmiana formatu kolorów HDMI telewizora

                                        Zmiana formatu kolorów DisplayPort telewizora

                              Dodatkowe informacje

                                        Format TV

                                        Wyreguluj ustawienia kolorów pulpitu

                    Głębia kolorów

                              Jak wykonać...

                                        Konfigurowanie głębi kolorów

                              Dodatkowe informacje

                                        Głębia kolorów

                    Częstotliwość odświeżania

                              Jak wykonać...

                                        Wybieranie częstotliwości odświeżania monitora

                              Dodatkowe informacje

                                        Częstotliwość odświeżania

                    Ustawienia kolorów

                              Jak wykonać...

                                        Optymalizacja monitora

                                        Rozjaśnienie ekranu

                                        Poprawienie pełni, jasności i czystości kolorów

                                        Regulowanie kontrastu

                                        Poprawienie ostrości obrazu na ekranie

                                        Regulowanie jasności półtonów na pulpicie

                                        Kompensacja złych warunków oświetlenia

                                        Zmniejszanie migotania obrazu telewizora

                                        Regulowanie ustawień kolorów za pomocą wykresu

                                        Zmiana formatu kolorów HDMI telewizora

                                        Zmiana formatu kolorów DisplayPort telewizora

                                        Poprawianie jakości obrazu w zależności od wyświetlanej treści

                              Dodatkowe informacje

                                        Regulowanie ustawień kolorów pulpitu

                    Rozmiar i pozycja pulpitu

                              Jak wykonać...

                                        Korygowanie obrazu na ekranie, jeżeli część obrazu jest „obcięta”

                                        Ustawianie obrazu pośrodku lub przesuwanie go

                                        Dostosowanie rozmiaru pulpitu na ekranie telewizora

                                        Zmiana rozmiaru pulpitu telewizora HDTV

                                        Zmiana pozycji pulpitu na ekranie telewizora lub monitora CRT

                                        Panoramowanie dużego pulpitu na ekranie telewizora HDTV

                                        Zmiana rozmiaru pulpitu — system Windows Vista lub nowszy

                              Dodatkowe informacje

                                        Przesuwanie pozycji ekranu monitora analogowego

                                        Zmiana rozmiaru pulpitu na ekranie telewizora HDTV

                                        Zmień skalowanie monitora

                                        Rozmiar i pozycja pulpitu na ekranie telewizora

                                        Dostosowywanie rozmiaru i pozycji pulpitu — system Windows Vista lub nowszy

                                        Dopasowywanie rozmiaru pulpitu do rozmiaru ekranu

                    NVIDIA G-SYNC

                              Jak wykonać...

                                        Konfigurowanie funkcji G-SYNC

                                        Sprawdzanie, czy funkcja G-SYNC jest włączona w grze

                              Dodatkowe informacje

                                        G-SYNC

                    Obracanie

                              Jak wykonać...

                                        Ustawianie monitora poziomo

                                        Jednoczesne obracanie wielu monitorów

                              Dodatkowe informacje

                                        Obracanie obrazu

                    Konfiguracja monitorów

                              Jak wykonać...

                                        Używanie więcej niż jednego monitora

                                        Wyświetlanie tych samych informacji na dwóch monitorach

                                        Klonuj monitory w trybie Pan and Scan (system Windows 7 i nowsze)

                                        Blokowanie regionu klonowania

                                        Rozciąganie pulpitu na dwa monitory

                                        Jednoczesne używanie wielu monitorów niezależnych od siebie

                                        Zmiana monitora, na którym wyświetlany jest pasek zadań, okno logowania do systemu i okna dialogowe systemu Windows

                                        Zmiana kolejności monitorów

                                        Postępowanie zgodnie z zaleceniami dotyczącymi telewizora

                              Dodatkowe informacje

                                        Konfigurowanie wielu monitorów (Windows XP)

                                        Konfigurowanie wielu monitorów (Windows Vista lub nowszy)

                                        Identyfikowanie monitorów

                                        Tryb klonowania Pan and Scan

                                        Blokowanie regionu klonowania

                    Stan standardu HDCP

                              Jak wykonać...

                                        Sprawdzanie, czy system obsługuje standard HDCP

                              Dodatkowe informacje

                                        Wyświetlanie stanu HDCP

                    Cyfrowy dźwięk

                              Jak wykonać...

                                        Ustawianie cyfrowego dźwięku na karcie graficznej

                              Dodatkowe informacje

                                        Skonfiguruj cyfrowe audio

          Wideo

                    Ustawienia kolorów obrazu wideo

                              Jak wykonać...

                                        Dostosowanie ustawień kolorów wideo

                                        Rozjaśnianie obrazu wideo

                                        Regulowanie kontrastu obrazu wideo

                                        Regulowanie kontrastu kolorów czerwony - niebieski w obrazie wideo

                                        Regulowanie intensywności kolorów obrazu wideo

                                        Dynamiczne regulowanie kontrastu obrazu wideo

                                        Regulowanie jakości kolorów w obrazie wideo

                                        Regulowanie jasności półtonów obrazu wideo

                                        Strona Zarządzanie dostosowanymi rozdzielczościami

                              Dodatkowe informacje

                                        Regulowanie ustawień kolorów obrazu wideo

                    Ustawienia obrazu wideo

                              Jak wykonać...

                                        Regulowanie jakości obrazu wideo

                              Dodatkowe informacje

                                        Wyreguluj ustawienia obrazu wideo

                    Gdzie znajdują się elementy sterowania ustawieniami telewizora i HDTV?