NVIDIA Corporation (Installer2 Display.ControlPanel.)

Table of Content:

          Arbejdsstation

                    Rammesynkronisering

                              Hvordan bruger jeg...

                                        Synkroniser mit system med en hussynkronisering

                                        Synkroniser flere systemer

                                        Juster hvordan mit grafikkort håndterer et eksternt synkroniseringssignal

                                        Skift den tidssignalfrekvens, som genereres af serveren

                                        Introducer en tidsforsinkelse i hussynkroniseringen

                                        Introducer en tidsforsinkelse ved hver klient

                                        Gentildel hurtigt serveren/klientskærmene på det samme system

                                        Vis statussen på min indstilling af rammelåsning

                              Reference

                                        Vis status

                                        Detektering af hussynkroniseringssignal

                    SDI-output

                              Hvordan bruger jeg...

                                        Indstil SDI-output

                                        Juster skrivebordsområdet til at sende til SDI-outputtet

                                        Specificer gammakorrektion for SDI-outputtet

                                        Indstil farverumkonvertering

                                        Vis statussen på min SDI-indstilling

                                        Aktivér flere SDI-kort

                              Reference

                                        Synkronisering af SDI-outputtet

                                        SDI-forbindelser – NVIDIA Quadro FX 4500/5500 SDI

                                        SDI-forbindelser – Andre NVIDIA Quadro FX SDI-kort

                                        SDI-forbindelser – NVIDIA Quadro 4000-6000 SDI-kort

                                        SDI-forbindelser – NVIDIA Quadro K4000-K6000 SDI-kort

                                        Introduktion af en forsinkelse i SDI-outputtet

                                        SDI-status

                                        Tilladelse til at programmer styrer SDI-outputtet

                                        Anbefalet driftspraksis

                    Justering af kantoverlapning

                              Hvordan bruger jeg...

                                        Overlap tilstødende skærmkanter

                              Reference

                                        Juster kantoverlapning

                    NVIDIA Mosaic

                              Hvordan bruger jeg...

                                        Indstil Premium Mosaic (Windows XP)

                                        Indstil Mosaic (Windows Vista og nyere)

                                        Deaktivér Mosaic eller rediger en Mosaic-konfiguration

                              Reference

                                        Om NVIDIA Mosaic

                                        Brug af to Quadro Plex-enheder

                                        Guiden Indstil Mosaic

                                        Quadro Plex D2-mosaikforbindelser

                                                  2-skærmsforbindelser

                                                  3-skærmsforbindelser

                                                  4-skærmsforbindelser

                                                  6-skærmsforbindelser

                                                  8-skærmsforbindelser

                                        Quadro Plex D2-mosaikforbindelser til passiv stereo

                                                  2-skærm 4-forbindelser

                                                  3-skærm 6-forbindelser

                                                  4-skærm 8-forbindelser

                    ECC-tilstandskontrol

                              Hvordan bruger jeg...

                                        Tænd eller sluk for min GPU ECC

                                        Kontrollér ECC-tilstanden på min GPU

                              Reference

                                        Skift ECC-tilstand

                    SDI-capture

                              Hvordan ser jeg SDI-inputstatussen?

                              Reference: Visning af SDI-input

                    EDID-administration

                              Hvordan bruger jeg...

                                        Få en EDID fra en skærm og gem den

                                        Tving EDID på en skærmforbindelse

                                        Kontrollér hvilken EDID der bruges

                                        Fjern en tvunget EDID fra en skærmforbindelse

                              Reference

                                        Administrer EDID

                    Flerskærmskloning

                              Hvordan bruger jeg...

                                        Aktivér flerskærmskloning

                                        Deaktivér flerskærmskloning

                                        Skift konfigurationen af flerskærmskloningsgruppen

                              Reference

                                        Om NVIDIA Flerskærmskloning

                    Administrer GPU-brug

                              Hvordan bruger jeg...

                                        Vis brugen af GPU'er

                                        Skift brugstilstanden af en GPU

                                        Skift ECC-tilstanden

                              Reference

                                        Om Maximus-teknologi

                                        GPU-brugstilstande

                    Systemtopologi